Udalosti - Események:

 

Almanap

augusztus 12. 10 óra

 

Evangélikus Istentisztelet:

szeptember 9-én        13 óra

 

Kistelepülésen a biztonságért rendezvény

szeptember 23-án        10 óra

 

 

Ügyfélfogadások:

Polgármesteri Hivatal:

Hétfő:          8,00 - 1200 és

                     13,00 - 16,00 óra

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:      8,00 - 12,00 és

                    13,00 - 16,00 óra

Csütörtök: 8,00 - 12,00 óra

Péntek:      8,00 - 12,00 óra

 

Gyermekvédelmi szolgálat

kéthetente (páros héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11,00 óra között.

 

Családsegító szolgálat

Kéthetente (páratlan héten) szerdai munkanapokon 9,00 és 11 óra között.

 

Könyvtár

hétfőtől - péntekig

9 órától - 11 óra 30 percig és

14 órától - 15 óra 30 percig

 

Házi orvosi rendelés

Kedd:       11,00 - 12,00 óra

 

Polgárőrség

Ügyfélfogadás:

Szerdán 18,00 -20,00 óra

Telefonos ügyelet:

0,00 - 24,00 óraközött hívható telefonszám:

06 - 30 - 240 7701

*******************************************

 Kapcsolatok/kontakty:

Csabaszabadi Község Önkormányzat:

www.csabaszabadi.hu

 

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége:

www.slovenskaunia.hu

 

Testvér-település - Partnerská obec: Hradište (Slovensko):

www.hradiste.sk

 

 Testvér-település: Ürmös - Ormeniş (Románia)

www.primariaormenis.ro

 

Celoštátna slovenská samospráva -  Országos Szlovák Önkormányzat

www.slovaci.hu

 

Országos Polgárőr Szövetség

www.opsz.hu

 

Slovák v Maďarsku - Magyarországi Szlovák

www.oslovma.hu/

 

Ľudové noviny

www.luno.hu

 

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

www.zsm.hu

 

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége

 

www.bempsz.hu

 

Főoldal

Človek, starajúci sa o webovú stránku je slovák s pôvodom z Maďarska.

Za chyby Vás prosíme o prepáčenie.

Kukuričný festival - Kukorica fesztivál

2017.10.14.

Kukuričný festival


V Telekgerendáši 14-ého októbra organizovala Slovenská samospráva v Telekgerendáši i Pávy krúžok Borouka kukuričný festival. V kultúrnom programe vystúpili: tanecný súbor z Eleku, speváčky i citaristi z Čabasabady Noémi Číčeľ, i Čilla Danczik, spevácky zbor z Kondorošu, Spevácky zbor páva Čaba, Slovenský Pávy krúžok Poľného Berínčoku, i Pávy kružok Borouka z Telekgerendášu.


*********************************************************************

Kukorica fesztivál.

Október 14-én rendezte meg a Telekgerendási Szlovák Önkormányzat és a Borouka Pávakör Telekgerendáson a Kukorica Fesztivált. A kulturális műsorban fellépett az Eleki tánccsoport, Csabaszabadiból Csicsely Noémi és Danczik Csilla citerával és énekkel, Kondorosi Dalkör, a Csaba Pávakör, a Mezőberényi Szlovák Pávakör, és a Telekgerendási Borouka Pávakör.

 

» Tovább

Közmeghallgatás

2017.10.11.

Pozvánka

 

Oznamujem Vám, že nasledujúce zasadnutie Slovenskej samosprávy v Čabasabady sa bude konať


dňa 18. októbra, (stredu) o 18 hodine


v zasadačky na sídlisku Slovenskej samosprávy, v Čabasabady na ulice Mező č. 22.

Rokovací poriadok:

1. Verejne vypočutie

 

***************************************************************************

Meghívó

 

Értesítem, hogy a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülése, közmeghallgatása


október 18-án, szerdán 18 órai kezdettel


kerül megtartásra a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat székhelyén, Csabaszabadi Mező utca 22. alatti tanácskozójában.

Napirendi pontok:

1. Közmeghallgatás

» Tovább

Hornohradska klobása

2017.10.09.

 

 

 

 

 

 

Hornohradske klobáse

Tomto roku v Cinobane usporiadal Hornohradsky mikroregión súťaž za najlepšiu Hornohradskú klobásu. Tento klobásový festival usporiadajú od roku 2007-ého roku, a každý rok inom obce v mikroregiónu. Mimo hotovanie klobásach návštevníkoch čakal bohatí kultúrny program. Zaujímavá bola výstava kde sa predstavil Hornohradsky mikroregión, i medzi tým sa aj každý obec predstavil. Najlepšiu Hornohradskú klobásou sa stála ktorú družstvo s Veľkej Vsi prihotovali.
Klobásový festival na rok bude ďalej postupovať, a organizátorom sa stane obec Málinec.

Hornohradi kolbász

Ebben az évben a Hornohradi mikrorégió Cinobaňa településen rendezte meg a kolbászkészítő versenyt, mely 2007. évtől tartanak meg minden évben a mikrórégió valamelyik településén. A most 11 alkalommal megrendezett fesztivál a kolbászkészítésen kívül gazdag kulturális programmal várta az érdeklődőket. A rendezvényen kiállítással mutatkozott be a Hornohradi mikrorégió, melyben a tagtelepüléseknek is volt lehetősége a bemutatkozásra.
Ebben az évben a legjobb hornohradi kolbászt a Veľká Ves csapata érdemelte ki.

A szervezők döntöttek a jövő évi verseny színhelyéről, így 2018-ban Málinec település ad otthont rendezvénynek.

 

További fotók a következő linken találhatók:

Ďalšie fotky nájdete a linku:

 

 www.zrnko-magocska.hu/index.php

 

» Tovább

Pamätná tabuľa - Emléktábla

2017.10.09.

Emléktábla

Csabaszabadi község küldöttsége látogatást tett a szlovákiai Hradište településen, megálltak és emlékeztek az Evangélikus templomkertben 2008. évben felállított emléktáblánál. Az emléktábla felavatása a szlovákok Dél-Alföldre, Békéscsabára történő településének állít emléket, és ezen esemény 290. évfordulóján történt. Az első szlovák család épp Hradište községből érkezett a Dél-Alföldre, Békéscsabára


Pamätná tabuľa

Obecná delegácia z Čabasabady navštívili partnerskú obec na Slovensko v obce Hradište, a zastali pri pamätnej tabule, ktorá bola odhalená v roku 2008-om roku, pri príležitosti tomu, že pred 290-imi rokmi práve z obce Hradište prišiel prvý občan na Dolnú zem, do Békéšskej Čabe.

» Tovább

Spolupráca - együttműködés

2017.10.09.

Spolupráca medzi Hradište a Čabasabady


Partnerské obci Hradište a Čabasabady využili možnosť na Hornohradskom Klobásovom festivale, ktorý sa konal v Cinobane, a rokovali o spoločných programoch na rok 2018. Obec Hradišťe zastupoval starosta Pavol Lašák, i predseda združenie PreHrahište Peter Katona, i partnerský obec Čabasabady zastupovala starostka Melinda Szeveréniová, predsedňíčka Spolku za Čabasabady Alžbeta Kešjárova Erőšova, i členovia Slovenskej samosprávy Čabasabady Margita Zubánova Kočišova i Matej Kešjár.


Együttműködés Csabaszabadi és Hradište települések között.

Csabaszabadi és Hradište testvértelepülések delegációi kihasználták a lehetőséget és munkaértekezletet tartottak a szlovákiai Cinobaňa településen megrendezett Hornohradi mikrorégió által szervezett kolbászfesztiválon. A Hradišťei települést Pavol Lašák polgármester és Peter Katona, a PreHradište egyesület elnöke, Csabaszabadi községet Szeverényi Attiláné polgármester, Kesjárné Erős Erzsébet a Csabaszabadiért Egyesület elnöke, továbbá Zubánné Kocsis Margit és Kesjár Mátyás a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat tagjai képviselték. A munkamegbeszéléseken a települések képviselői a 2018- évi programjaikat egyeztették.

» Tovább

Kistelepülésen a biztonságért 2017.

2017.09.24.

Kistelepülésen a biztonságért

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület szervezésében került megrendezésre a Kistelepülésen a biztonságért rendezvény. Az immár ötödik alkalommal megtartásra kerülő program idén új színfolttal: Kistelepülésen a biztonságért versennyel bővült. A verseny keretében a versenyzőknek írásban kellett megválaszolni a 10 bűnmegelőzési, illetve a 15 közlekedésbiztonsági kérdést. Ezen kívül két gyakorlati feladatot is végre kellett hajtani, egy KRESZ pálya, és egy 60 méteres tűzoltó akadálypálya feladatait kellett elvégezni.
A versenyt követően ünnepséggel folytatódott a program, melyet Kesjár Daniella a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület ifjú polgárőre nyitott meg és köszöntötte a vendégeket, köztük: Batiz Istvánt az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagját, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, Tomán Zoltánt a Békés Megyei Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét, járási koordinátort, Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község polgármesterét, Dr. Bede Sándor r. ezredest, Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetőjét, Prókai Sándor tű. alezredest a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselőjét, Csaponé Mesnikov Melindát az Országos Szlovák Önkormányzat tagját, a megjelent polgárőr vezetőket. A köszöntést követően a Kistelepülésen a biztonságért díjak átadása következett, melyet ez alkalomból azon három szervezet kapott, melyek Csabaszabadiban a polgárőrség 1997. évi megalakulását követően folyamatosan segítették a polgárőrség munkáját. Így a Kistelepülésen a biztonságért díjban részesült: az Országos Polgárőr Szövetség, a díjat Batiz István az OPSZ elnökségi tagja vette át és köszönte meg, a Békéscsabai Rendőrkapitányság részére adományozott díjat Dr. Bede Sándor r. ezr. kapitányság vezetője vette át és köszönte meg, a Csabaszabadi Község Önkormányzata részére adományozott díjat a település vezetője Szeverényi Attiláné polgármester vette át.
Az elismerések átadását követően került sor a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület gondozásában megjelent 20 éves a Polgárőrség Csabaszabadin kiadvány bemutatása. A kiadványt Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke mutatta be, majd Szeverényi Attiláné Csabaszabadi község polgármestere adott át emléklapot hat fő polgárőrnek, akik 1997. évi polgárőr egyesület alapításban közreműködtek.
Az ünnepség záró eseményeként a délelőtti Kistelepülésen a biztonságért verseny értékellésére és a díjak átadására került sor. A verseny értékeléseként Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy a versenyt azzal a céllal indították el, hogy minél több fiatalt szeretnének megismertetni ezzel a feladattal és ezzel is szeretnék ráirányítani a figyelmet a kistelepülések biztonságának fontosságára.
A nap folyamán több program is várta az érdeklődőket, így a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó autó bemutatója, a Békéscsabai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági bemutatója, továbbá volt lehetőség arcfestésre, íjászaton való részvételre, és a kisebbek a trambulint is kipróbálhatták.


 A rendezvényről atovábbi képek az alábbi linken találhatók:

www.zrnko-magocska.hu/index.php

» Tovább

Brdárska kapustnica

2017.09.18.

Brdárska kapustnica

16-ého septembra sme sa zúčastnili v Veľkej Vsi na súťaže Brdárskej kapustnici. Našu delegáciu z Čabasabady - teraz po prvý raz sa zúčastnila na tomto programe - pekným zvykom, zo soľou a chlebom vítali. Do súťaže sa prihlásili 29 súbory, medzi nimi aj náš z Čabasabady, ktorý chystal kapustovú polievku, ako členky Slovenskej samosprávy v Čabasabady Margite Zubánovej Kočišovej stará mama robila. Kým sa kapustová polievka varila, pre záujemcov čakal bohatý kultúrny program.

V celodennom programe sme mali možnosť sa stretnúť mimo známymi s Veľkej Vsi, aj priateľmi aj priateľského obce Hradište, i z ďalších obcou. Samozrejme takéto programy prinášajú aj nové priateľstvo.

Ďakujeme že sme sa mohli tu zúčastniť, a ďakujeme za milé privitanie.

 

******************************************

Szeptember 16-án a szlovákiai Veľká Ves településen megrendezett „Brdárska Kapustnica” programra látogatott el településünk delegációja, ahol a 29 főzőcsapat egyikekéntKocsisné Zubán Margit a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat tagjának nagymamája receptje szerint készítették a káposzta levest.

A Csabaszabadi delegációt nagy szeretettel fogadták és a szlovák hagyományoknak megfelelően kenyérrel és sóval üdvözölték.
A főzés mellett gazdag kulturális program várta a rendezvényrekilátogatókat.
Köszönjük, hogy részt vehettünk a rendezvényen, és köszönjük a kedves fogadtatást.


   

     

» Tovább

20-e výročie Spolku Za Čabasabady 20 éves a Csabaszabadiért Egyesület

2017.08.15.

 

20-e výročie Spolku Za Čabasabady

20 éves a Csabaszabadiért Egyesület

 

Na tohoročnom programe jablkový deň bola predstavená publikácia o 20 ročnej činnosti Spolku Za Čabasabady.


Az idei almanapi programon került bemutatásra a Csabaszabadi 20 éves múltjáról szóló kiadvány.


Publikáciu môžete čítať na linke: - A kiadványt a következő linken olvasható:
 

www.zrnko-magocska.hu/adat/dokumentumtar/hu234_1_Bori_tiu_kiadviAny_2017_CSE_nyomtani..pdf

  

» Tovább

Jablkový deň - 2017 - Almanap

2017.08.14.

Almanap Csabaszabadin

Az ünneplés és a gasztronómia jegyében telt az idei IX Almanap Csabaszabadin. A településen már hagyománnyá vált, hogy a községi elismerések átadására az almanapi program keretében kerül sor. A mostani alkalommal Petrina Jánosné nyugdíjas köztisztviselő vette át a Csabaszabadi Község Önkormányzata által adományozott Csabaszabadiért díjat.

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat pedig „Za Slovákov v Čabasabady” Csabaszabadi Szlovákokért díjat adományozott Vantara Gyula országgyűlési képviselőnek, Himler Mihálynénak és Milán Kudláknak a Csabaszabadi szlovák közösség érdekében végzett munkájuk elismeréseként. Ez alkalommal került sor a 2017. évben megalakulásának 20 éves évfordulóját ünneplő Csabaszabadiért Egyesület köszöntésére is. A programon résztvevőket gazdag kulturális program szórakoztatta, melynek keretében Ficzere Frizsina, Csicsely Noémi, Danczik Csilla, a Telekgerendási Borouka Pávakör, a Mezőberéyni Szlovák Pávakör, az Eleki Pacsirták Gyermek Tánccsoport, és a Békéscsabai Vasutas Fúvószenekar Kamara Együttese lépett fel.
Az almanapi program keretében sor került hagyományos szlovák ételek készítésére, kóstolására is. Ezúttal a telekgerendási, medgyesegyházi, mezőberényi, eleki és a helyi specialitások fogyasztására nyílt lehetőség.
A gyermekek az almanapon további programok közül is választhattak, így az íjászat, a krokodilvár, az arcfestés és a trambulin közül.
 

Az almanapi képgaléria az alábbi linken érhető el:

www.zrnko-magocska.hu/index.php

» Tovább

Slovenský deň v Eleku - Eleki Szlovák Nap

2017.07.23.

Slovenský deň v Eleku.

Slovenská samospráva v Elek a Slovenský spolok Elek v Eleku júla 22-ho usporiadala Slovenský Deň v Eleku. V kultúrnom programe vystúpila aj Daniela Kešjárová z Čabasabady.

Eleki Szlovák Nap

Az Eleki Szlovák Önkormányzat és az Elekei Szlovák Egyesület július 22-én idén is megrendezte az Eleki Szlovák Napot. A kulturális programba fellépett Csabaszabadiból Kesjár Daniella is.

      

» Tovább

Detský tábor - gyerektábor

2017.07.23.

Slovenský letný tábor

Slovenská samospráva v Békéšskej župe 16 – 21 júla v Kardoši usporiadala folklórny detský tábor pre deti žijúci v Békéšskej župe. Tábor sa skončil kultúrnym programom, ktorý bol otvorený aj pre verejnosť. Do tábora pricestovali deti aj z Čabasabady.


Szlovák tábor

A Békés Megyei Szlovák Önkormányzat július 16. és 21-e között gyermek tábort szervezett Kardoson. A tábort kulturális programmal zárták, mely nyilvános volt.
A gyermektáborba Csabaszabadiból is érkeztek gyerekek.


 

» Tovább

Polgárőr község

2017.06.25.

 Polgárőr község.

Június 24-én Nyíregyházán került megrendezésre a XXIII. Országos Polgárőr Nap, melynek díszünnepsége keretében Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és  Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke - az OPSZ Elnökségének határozata alapján- Csabaszabadi Község Önkormányzatának átadta a Polgárőr Község elismerést. Az oklevelet Tokár András a Csabaszabadi Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottságának elnöke és Kesjár Mátyás a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület elnöke vette át. 

   

» Tovább

Archívum

2017.06.11.

2017.05.20.

2017.05.03.

2017.04.08.

2017.03.19.

2017.03.15.

» További hírek

Ma 2017.10.17.
Hedvig napja van.

 

Čabasabady - Csabaszabadi

www.google.hu/maps/place/Csabaszabadi,+5609/@46.5938996,20.8817118,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x474431c3d3439115:0x400c4290c1e4c90

***************************************************

Vítam Vás na webovej stránky Slovenskej samosprávy v obce Čabasabady, a Spolku za Čabasabady.

Keď sme sa rozhodli pustiť túto webovú stránku našim cieľom bol že Vás sme chceli aj tejto príležitosti o poznať s našou prácou, našim životom.


Matej Kesjár predseda Slovenskej samosprávy v Čabasabady


Köszöntöm a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület honlapján.

Honlapunk elindításával célunk, hogy az érdeklődők ebben a formában is bepillantást nyerhessenek a mindennapos életünkbe.


Kesjár Mátyás Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke

 

***********************************************************

Csabaszabadi

Csabaszabadi Békés megye legfiatalabb települése. Községünk 1993. július 1-én vált önálló községgé azt követően, hogy helyi népszavazás döntött az önállóvá válás mellett. Az önállósodási folyamatot segítette Békéscsaba Megye Jogú Város Közgyűlése – melyhez korábban Csabaszabadi tartozott - is, hiszen az önálló települési feltételek között szerepelt az 1 – 4 osztályos általános iskola megléte, emiatt is nyitotta meg kapuit újra - 17 évi szünet után - 1992-ben a Csabaszabadi Általános Iskola.


A kisközség nemzetiségi település, hiszen a magyar ajkú lakosság mellett jelentős %-ban élnek szlovák lakosok. A községben 1994. évtől működik a szlovák önkormányzat.


A kisközség kellemes kikapcsolódást jelenthet a hozzá látogatóknak, ahol a polgármesteri hivatal udvara emlékparkként lett kialakítva, ahol Szelekovszky László fafaragó munkái tekinthetők meg. A volt iskola udvara az egykor Békéscsaba tanyavilágában tanítóknak állít emléket, ahol az emlékfal egy - egy téglája egy – egy egykori pedagógus nevét örökíti meg, de itt találhatjuk a kisiskolák kopjafáját és a Beliczey család emlékére állított kopjafát is.


A településen sétálva a Beliczey téren a család tiszteletére állított faragott kapu tárul elénk, majd a horgásztó. A horgásztótól nem messze található a jelenleg is felújítás alatt álló Beliczey kastély.


A kisközségnek nincs temploma, azonban 1995-ben felállításra került a harangláb és azóta a Békéscsabai Evangélikus egyház által adott harang szól délidőben, reggel és este.


Csabaszabadinak testvér-települése a szlovákiai Hradište település, illetve a romániai Ürmös község. A Csabaszabadiba látogatók nemcsak a kisközséggel ismerkedhetnek meg, hanem a Mező utca 22. szám alatt a szlovák önkormányzat székhelyén a testvér települések életét bemutató helytörténeti kiállítást is megtekinthetik. Békés megye újra telepítésekor az első családok szlovákiai Hradište településről érkeztek Békéscsabára és környékére, ennek állít emléket a „Na pamiatku predkov – Őseink emlékére” emlékhely a polgármesteri hivatal emlékparkjában.
 

 

© 2011 zrnko-magocska.hu