meghívó

Öt éve

2020.07.02.

Öt éve

Öt évvel ezelőtt érkezett hozzánk az Országos Polgárőr Szövetség döntése alapján a Suzuki Vitara személyautó, mely korábban a Készenléti Rendőrség állományában szolgált. Rövid összeállításban szeretnénk bemutatni azt a sokrétű tevékenységet, amely a gépkocsi egyesületünkhöz érkezésével vált lehetővé.
A gépkocsis polgárőri szolgálatok rendszeressé válhattak, eljuthattunk a tanyavilág legnehezebben megközelíthető helyeire, az idős lakossághoz, ezzel is egyfajta biztonságot jelentve számukra. Ez a tevékenység nemcsak télen a nagy hidegben és hóban jelentett segítséget, de a nyári csapadékos időjárásban is a földutak csak így váltak megközelíthetővé.
Az elmúlt öt évben a polgárőrségtől kértek több olyan esetben segítséget, amikor a tanyák megközelítése az időjárási körülmények miatt nagyon nehéz volt, például a Mikulás tanyai látogatása, betegek felkeresése, bevásárlás segítése stb.

A gépkocsihoz alakítottuk ki a mobil KRESZ parkunkat, mellyel könnyebben tudunk kitelepülni a rendezvényekhez.
Ha összegezni szeretnénk a gépkocsink szolgálatát egyesületünkben, akkor köszönettel tartozunk egyrészt a döntéshozóknak, hogy a gépkocsi használatát az egyesület részére biztosították, másrészt a gépkocsi üzemelését biztosítóknak, támogatóknak, mert e nélkül nem válhatott volna könnyebbé, nem növekedhetett volna a biztonság érzése a Csabaszabadi település területén, a tanyavilágban.
       

Ülésezett a Szlovák Önkormányzat

2020.07.01.

Ülésezett a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat

Június végén tartotta ülését a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat. A képviselők elfogadták az elnök beszámolóját a rendkívüli helyzetben hozott elnöki intézkedésekről, döntésekről. Ezt követően elfogadták a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, majd módosították a 2020. évi költségvetést. A képviselők a II. félévi programokat részben módosították, így az almanap október 10-én, a felújított Szlovák Közösségi Ház ünnepélyes átadása szeptember 19-én lesz megtartva.

Zasadnutie Slovenskej samosprávy

2020.07.01.

Zasadala Slovenská samospráva v Čabasabady

Konca júna zasadala Slovenská samospráva v Čabasabady, na ktorom poslanci vypočuli správu o činnosti v mimoriadnom termíne, schválili referát o rozpočtu z roka 2019, modifikovali rozpočet na rok 20290. Na zasadnute schválili a modifikovali aj ďalšie program na rok 2020. Podľa modifikácií programu, jablkový deň sa usporiada v 10-ého októbra, slávnostne odovzdanie rekonštrukcií slovenskému doma bude 19-ého septembra.

Virtuális séta Csabaszabadin

2020.05.10.

Virtuális séta Csabaszabadin


Egy kisfalu Békéscsaba és Tótkomlós között úgy kb. fele -fele távolságra, a közúton haladva talán nem is nagyon látható, hogy létezik egy település, erre csak az út melletti néhány épület és a haragláb utal.
Pedig néhány érdekes információért, a múlt emlékeire történő megemlékezésért, látványosságért érdemes megállni Csabaszabadin, Békés megye legfiatalabb településén, most ezt szeretném bemutatni egy virtuális sétával, bízva abban, hogy azok, akik ismerik községünket örömmel olvassák, és bízva abban is, hogy akik még nem jártak erre, nekik felkeltem az érdeklődésüket és ellátogatnak községünkbe.
Csabaszabadi rövid története:
Mielőtt virtuális sétánkat megkezdenénk, néhány szó Csabaszabadi községről. 1993. július 1-én vált önálló településé, Békéscsabától 18 km-re lévő község önállósodás előtt Békéscsaba város külterületi lakott helye volt. Csabaszabadi elnevezést az 1940-es évek végén kapta az akkori Nagygerendási puszta egy része. Az önállóvá váláskor ezt a nevet vette fel az új község.
A település jelenlegi közigazgatási területén 1945 előtt nagybirtokos rendszer volt, illetve később nagyüzemi mezőgazdasági művelés történt. Ez alól kivétel a Békéscsabához legközelebbi terület az egykori Legelőgerendás volt.

Virtuális séta

Beliczey – majori Iskola:
Virtuális sétánkat az Egykori Beliczey – majori, később Csabaszabadi Általános Iskolánál kezdem. Az iskola a Beliczey család birtokán került felépítésre 1926. évben, Klebelsberg Kunó minisztersége alatt, 2 tantermes tanyai iskolaként működött. Az épületet a község belterületétől a Békéscsaba – Tótkomlós közút választja el. Csabaszabadi község területén 4 tanyai iskola működött, közülük a Csabaszabadi iskola volt a legnagyobb, és ennek épülete fennmaradt az utókor számára. Az épület nemcsak fennmaradt, hanem az új község egyik legfontosabb és legnagyobb középületévé vált. A Csabaszabadi Község Önkormányzata tulajdonában álló épületet az önkormányzat felújította. Ma már az épület más funkcióval, közösségi célokat szolgál.
A Beliczey család iránti tisztelet jeleként Csabaszabadi Község Önkormányzata – a helyi értéktár bizottság javaslatára - az épületet 2019. éveben Beliczey Háznak nevezte el.

Tanyai Tanítók emlékfala:
A volt Beliczey - majori Általános Iskola előkertjében került felállításra a Tanyai Tanítók emlékfala, 2009. évben, azzal a céllal, hogy egykoron Békéscsaba külterületi területén a tanyavilágban működő iskolákban tanítóknak állítson emléket. Az emlékfal 2016. évben felújításra került, kiegészült további tanyai tanítók nevével, illetve az egykori tanyai iskolák neveivel. Az emlékfal tartalmazza az egykor Békéscsaba tanyavilágához tartó, de ma már önálló községek (Gerendás, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi) tanyai iskoláiban tanítók neveit is. Az emlékfalon több mint 250 tanító neve szerepel.
Továbbá az emlékfalon elhelyezésre kerültek a készítő és támogató szervezetek nevei is.

Kisiskolák kopjafája:
Az egykori tanyai iskolák közül egyedül a Csabaszabadi Általános Iskolát sikerült újra nyitni 1992. évben. Az újra nyitás 5. évfordulójára 1997. évben Szelekovszky László fafaradó elkészítette a kisiskolák kopjafáját. A kopjafa a Csabaszabadi község közigazgatási területén egykor működő tanyai iskoláknak: Csabaszabadi, Nagygerendási, Legelő-gerendási és Szalay-majori Iskolának állít emléket. A Csabaszabadi Iskola kivételével a többi iskola épülete elpusztult.

 


Emléktábla:
A millecentenáriumra, illetve a Csabaszabadi Iskola megnyitásának 70. évfordulójára emlékeztet a Békés Megye Önkormányzat és a Csabaszabadi Község Önkormányzata által az épület falára elhelyezett márványemléktábla.


 Beliczey család emlékére állított kopjafa:
  Beliczey család az 1840-es években telepedett le az akkor Békéscsabához tartozó Gerendási pusztában, a mai Csabaszabadi község nagyrésze a volt birtokaikon helyezkedik el. A Beliczey családból Beliczey István és Beliczey Miklós Békés Megye főispánjai voltak, Beliczey Géza pedig országgyűlési képviselő.


  A családról Beliczey Miklós Békés megye egykori főispánjának emlékirataiból ismerhetünk meg többet, mely a fia Beliczey István gondozásában jelent meg és a címe: Elvitte az ördög - Főispán voltam és kubikos.
A Csabaszabadi Község Önkormányzat 1998. évben a Beliczey család iránti tisztelet jeléül állította fel a kopjafát melyet Szelekovszky László készített el.

 

Emlékpark:
Viruális sétánkat az Apácai út 6 szám alatt kialakított emlékparknál folytatjuk. Az emlékpark a községháza udvarán található. Az épület régen részben a tanyai tanítók szolgálati lakásaként szolgált, de itt volt az orvosi rendelő, illetve a könyvtár is, és a település 1993 évi önállóvá válását követően vált a település községházává. Érdekességként említem meg, hogy Békés megyében Csabaszabadi az egyedüli község, amelynek a községháza kívül esik a település belterületétől.
Emlékparkban felállított kopjafák, emlékhelyek:
Az emlékparkban a következők kopjafák kerültek felállításra:
• Millecentenáriumi kopjafa
• 1956-os Forradalom és szabadságharc emlékére felállított kopjafa
• 1848-as Forradalom emlékére felállított kopjafa
• Csabaszabadi község önállóvá válásának 15. évfordulójára felállított kopjafa.
A községháza falán elhelyezett emléktábla a Millenniumi évfordulóra emlékeztett.
Az emlékparkban található „A na pamitku predkov – 2007 – Őseink emlékére” emlékhely, amelyet Csabaszabadi Község Önkormányzata és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat alakított ki, és amely a szlovák elődök Dél-Alföldre történő letelepedésének állít emléket. Az emlékkő Csabaszabadi község testvértelepülésének Hradište községnek az ajándéka, és innen, Hradište községből érkeztek az első szlovákok Békéscsabára 1717. évben.

 

Harangláb:
Elhagyva az emlékparkot, még mielőtt átmennénk az úton, amely a település belterületét választja el a községházától, megnézhetjük az 1994. évben felállított fából készült haranglábat, melynek fafaragási munkáit is Szelekovszky László végezte, és a harangot, - mely az egykori fatornyos tanyai iskolában szolgált ,és – ami a Békéscsabai Evangélikus Egyházé, a harangláb építéssel kapcsolatos többi munkát a Csabaszabadi Község Önkormányzata vállalta magára.


Vasútállomás és Posta épülete:
Az úton áthaladva az első épület a volt vasútállomás és a kis posta épülete. A keskenynyomtávú gazdasági vasútból, mely Békéscsabát és Békéssámson között közlekedett 1969. évben szüntették meg, ezt követően az épületben csak posta működött, annak 1994. évi áthelyezésééig. Itt volt kiépítve egy 4 vágánypáros vasútállomás, raktárépülettel, mázsaházzal. Jelenleg lakóházként működik, az épület falán a gazdasági vasútra és a postára emlékeztető fa emléktábla található, mely Szelekovszky László munkája. A raktárépület fennmaradt, zöldséges üzletként működik.
Érdekességként írom, hogy Csabaszabadi közigazgatási területén a vasútnak 3 megállója volt, a Görbedi, a Csabaszabadi, és a Csabai tanyák megállója. A megállók közül a Csabai tanyai megállónál volt a Styaszni kocsma, illetve a megállóhely rendelkezett fedett várórésszel. A Csabaszabadi megálló előző neve Beliczey - Szalay majori kitérő volt, a nevét onnan kapta, hogy a Beliczey és Szalay család földbirtokán került elhelyezésre a vasútállomás


Beliczey
család által épített kereszt:
A virtuális sétánk során most eltávolodunk a község belterületétől és Tótkomlós felé vesszük az irányt, kb. egy km megtételét követően az út mentén egy feszületet figyelhetünk meg, melytől egy út vezetett a Beliczey család kastélyához. Beliczey családról már a Beliczey iskolánál tettem említést.
Virtuális térben megtehetem, ezért itt említem meg, hogy a településen az Aradi úton, található egy másik útszéli kereszt, melyet Szalay Gyula és neje építtetett.

 


Hármashatár:
Tovább haladva az úton, egy km után egy jelzőtábla hívja fel a figyelmünket a hármashatár emlékhelyre.
A hármashatár hely emlékhely fafaragó munkáit Szelekovszky László készítette, az emlékhelyet Csanádapáca Község Önkormányzata alakította ki. Az emlékhely a történelmi Magyarország egykori Arad, Csanád és Békés megyék találkozási pontjánál került felállításra. Az emlékhelyhez földút vezet, így az csak sármentes időszakban közelíthető meg.


Beliczey kastély:
Utunkat a község belterülete felé vesszük, földúton kb. 2 km után megérkeztünk a Bekiczey kastélyhoz. A kastélyt az 1870-es években építették, és a Beliczey család 1945-ig lakott benne. Ezt követő időszakban többször cserélt gazdát, mezőgazdasági szervezetek használták, az 1990-es évekbe magánkézbe került jelenleg is magántulajdonban van. A kastély a tulajdonosok engedélyével látogatható.


Horgásztó:
Elhagyva a kastélyt rögtön a horgásztónál vagyunk. A horgásztó az 1980-as években felhagyott homokbányából került kialakításra. A horgásztó egyesületi tulajdonban van.


Beliczey tér – Szlovák Közösségi Ház:
Elhagyva a horgásztavat megérkeztünk a település belterületére, ahol a Beliczey téren kialakított játszótér van, vele közvetlenül határos a Szlovák Közösségi Ház. A település nagy rendezvényei is itt kerülnek megrendezésre. Ilyen rendezvények a gyermeknap, az almanap, és a kistelepülésen a biztonságért rendezvények. A térre vezető úton került felállításra aBeliczey kapu.


  Virtuális sétám végére értem. Köszönöm mindazoknak, akik e szokatlan módon megtartott ”sétát” megtették, Csabaszabadi nemcsak képekben, de a valóságban is szép kis község. Ha van rá lehetősége jöjjön látogasson el Csabaszabadiba. Szeretettel várjuk.


Kesjár Mátyás
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke
Csabaszabadi Helyi Értéktárbizottság elnök

 

 Képgaléria:

www.zrnko-magocska.hu/index.php

 

Szlovák Közösségi Ház

2020.05.09.

 

 Szlovák Közösségi Ház


Csabaszabadiban a helyi szlovák önkormányzat működteti a Szlovák Közösségi Házat. Ezt a házat kívánjuk bemutatni, mely nemcsak a helyi szlovák közösségnek, de a település minden polgára számára nyújt programokat.


A ház rövid története:
Az épület 1986-ban családi házként épült Erdős László tervei alapján, az építtetők Szeverényi András és felesége voltak. Az ingatlan Csabaszabadi Község Önkormányzata tulajdonába – vásárlás követően – 1996. éven került, ez után a funkciója is megváltozott.
Az épület földszinti részét Csabaszabadi Község Önkormányzata előbb szociális boltnak, majd gyógyszertárnak használta, a tetőtéri részt a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2000. évtől kapta használatra. 2007. évtől kezdődően a teljes ingatlan a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kezelésébe került, ettől az időponttól kezdve működik Szlovák Közösségi Házként.
Az ingatlanon a birtokbavételt követően, úgy a községi önkormányzat, mint a szlovák önkormányzat csak a legszükségesebb karbantartási munkákat tudta elvégezni, ebben fordulópontot jelentett az 2018. év. amikor a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumánál sikeres pályázat útján az épület részleges felújítására és közösségi térré történő átalakítására nyert támogatást. A 16 millió forint támogatásból sikerült egy helyi igényeknek megfelelő nagyságú, egész évben működő közösségi házat kialakítani. Az építési munkák döntő többségét Hartmann Kft végezte el. A kialakítás megvalósítását Csabaszabadi Község Önkormányzata mellett, a helyi civil szervezetek és a szlovák önkormányzat önkéntesei is segítették. A beruházás 2019. decemberében került befejezésre, a ház ünnepélyes megnyitását 2020. június 12-re tervezte a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat, ez a járvány miatt később kerül megtartásra.


Szlovák Közösségi Ház tevékenységeinek felépítése:
A Szlovák Közösségi Ház a község központjában – egyedüli közösségi célt szolgáló épület – található, a Beliczey téri játszótérrel közvetlenül határos. Az épület felújításánál szempont volt, hogy – kisközség lévén – az épületben kislétszámú (5 – 25 fős) közösségek foglalkozása mellett lehetőség legyen nagyobb létszámú rendezvények (kb. 50 fős) megtartására is. További igényként merült fel, hogy esetenként ennél nagyobb – kültéren megvalósítható, évi 2–3 alkalommal, 300-500 fős - rendezvények megtartására a Beliczey téri játszótérrel is alkalmas legyen. További szempont volt, hogy az épület alkalmas legyen kiállítások megtartására, hagyományaink ápolására, és nyújtson lehetőséget a testvértelepülési kapcsolatok ápolására is.
Ugyanilyen fontos szempontnak tartottuk, hogy az ingatlan földszinti tereit a mozgáskorlátozottak is igénybe tudják venni.


A tevékenységek részletes bemutatása:
Hogyan valósítható meg mindez egy családiház nagyságú épületben? Mobilitással. Ehhez a község programjainak szervezői és a résztvevők is hozzászoktak, hogy a hely hiány miatt az egyes rendezvényekhez, programokhoz a szükséges épületrészeket át kell rendezni. Nos ez a felújítás követően is így maradt azzal, hogy az épületben kialakításra került egy díszterem, amely kb. 20 fő befogadására alkalmas, és elegendőnek bizonyul a téli rendezvények megtartásához.
A díszteremben a falakon képekben kerülnek bemutatásra a község nevezetességei, illetve utalás a szlovák elődökre a Hradište község képe. A díszterem alkalmas a testületi ülések megtartása mellett előadások, egyházi események megtartására - melyekhez az épület előkertjében felállított harangláb is tartozik - ezen túlmenően itt lehet kiállítást is megszervezni. A díszterem előtere az iroda, amely 5-8 fős csoportok foglakoztatására is alkalmas.
A földszinten berendezésre került egy konyha rész. Az épület földszinti része nyári téli üzemelésű.
Az épület tetőtere külső lépcsőn érhető el, ez kettős célt szolgál, egyrészt alkalmas 4 fő elszállásolására, illetve szlovák – magyar helytörténeti bemutatóra.
Az épülethez kapcsolódik egy kb. 80 m2-es fedett szín, melyet szintén több funkciósra alakítottunk ki. Itt került beépítésre egy tajjellegű „podsztyenka”, mely a hagyományőrzés mellett színpadként is felhasználható. Az épületrésznek közvetlen kapcsolata alakítható ki a Beliczey téri játszótérrel, egy 6 m-es kerítésszakasz elbontásával, így a nagy rendezvények számára is lehetővé válik.
A rendezvényekhez kapcsolódóan került kialakításra a mosdó csoport, melynek során a mozgáskorlátozottakra is gondoltuk.


Jövő?
A közösségi házunk kialakításánál itt tartunk, most alakítjuk ki a „gazdaudvart”, amely egy kültéri kiállító rész lesz.
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat az épület felújítás ünnepélyes megnyitását június 12 –e helyett október 10-én tervezi megtartani az almanapi rendezvényünk keretében.
Reménykedünk, hogy a mostani járvány megszűnik, így nem lesz akadálya e rendezvény megtartásának, illetve a most még csak épülő „gazdaudvar” addigra elkészül.

Virtuális Szlovák Emlékház
Egy kistelepülésen is szép számmal találhatók olyan emlékek, melyeket érdemes az utókor számára megőrizni, ezért is döntött a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2017. évben, hogy a honlapján erre a célra létrehozza a virtuális szlovák emlékházat, mely a következő linken található:


www.zrnko-magocska.hu/Virtu%C3%A1lny+slovensk%C3%BD+pam%C3%A4tn%C3%BD+dom+-+Virtu%C3%A1lis+Szlov%C3%A1k+Eml%C3%A9kh%C3%A1z-m267

A virtuális szlovák emlékház létrehozásánál közrejátszott, hogy erre a célra nem volt alkalmas épületünk, bár most a felújítást követően sokat javultak a feltételeink, azonban a virtuális szlovák emlékház tovább működtetéséről nem mondhatunk le. Így a közösségi házunk és a virtuális emlékház együttesen gazdagíthatja településünk kulturális hagyományait, őrzi értékeinket.


Kesjár Mátyás
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat elnöke

 

 

               
 

Májový strom

2020.05.01.

Májový strom

Slovenská samospráva Čabasabady, aj tomto roku pripojila celoštátneho programu podnázvom Týždeň komunít, (Közösségek hete) ktorú organizuje spoločnosť Cselekvő Közösségek.


Návrhom bolo od Združenie Tájházszövetség aby – kto sa zúčastni tomto programe - postavil májový strom,
Ako je to známe, podľa terajšej situácií sa nedá iba virtuálne organizovať tento program. Na tieto programy sa ktorému sa aj pripojila Slovenská samospráva v Čabasabady.
Podľa programe sme si postavili májový stromček, v záhradky Slovenskom spoločenskom dome, inak to minulom storočie bola tradícia.

Na májovom strome je možno voľno vyložiť, pozdravy, odkazy, a inými ozdobami od 1. do 11. mája. Ak niekto chce využiť túto možnosť, tak treba napísať
slovaciszabadi@gmail.com, alebo info@zrnko-magocska.hu


na emailovú adresu, ktorú Slovenská Samospráva vytlačí a vyloží na májový strom.
Od 11. mája – v rámci tomto programu – pripravíme prezentačný materiál o rekonštrukcií Slovenskému spoločenskému domu, a predstavíme našu obec.
V Čabasabady sa takto chystáme otvoriť bránu – teraz iba virtuálne – pred návštevníkov nášmu Slovenskému spoločenskému domu.

Slovenská samospráva Čabasabady

 

Májusfa 2020

2020.05.01.

Májusfa

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat ebben az évben is csatlakozott a Cselekvő Közösségek felhívásához, és ismét megrendezésre kerül a Közösségek hete rendezvény. Bár a koronavírus járvány nem teszi lehetővé a korábbi évek gyakorlatának megfelelő megtartását a programnak, ezért az virtuális formában kerül megrendezésre.
E rendezvényhez kapcsolódóan a Magyarországi Tájházszövetség virtuális kapunyitást javasolt május 1 és 17 között a közösségek hete részeként, melynek első része a májusfa felállítása.
Csabaszabadiban a májusfa állítással kapcsolatos szokások a múlt század közepén voltak szokásban, és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat ezt a szokást szerette volna feleleveníteni a májusfa állítással.
A májusfát a Szlovák Közösségi Ház előkertjében állítottuk fel, és amely - a felhívásnak megfelelően - május 1- és 11-e között szabadon díszíthető jókívánságokkal, szeretetüzenetekkel és egyéb díszekkel.


Ezzel a lehetőséggel szeretnénk mi is élni, ezért – mivel közösségi házunk nincs nyitva a járvány miatt – a jókívánságokat, a szeretetüzeneteket a következő email címen fogadjunk:
slovaciszabadi@gmail.com, vagy a info@zrnko-magocska.hu


Az így hozzánk érkezett üzeneteket a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kinyomtatja, és a májusfán elhelyezi.
A helyi programunk része, hogy május 11-re – virtuális formában - bemutatjuk a felújított közösségi házunkat, illetve Csabaszabadi helyi értékeit.

Csabaszabadiban mi így készülünk a közösségek hetére, így nyitjuk ki a közösségi házunk kapuját a látogatók előtt, egyelőre virtuálisan!

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat
        

Slovenský dom - Szlovák ház

2020.03.18.

Milí občania v Čabasabady!
Milí Naši návštevníci!

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav kvôli koronavírusu vás informujeme, že Slovenský spoločenský dom v Čabasabady na neurčitú dobu je zatvorený.
Ďakujeme za vaše pochopenie! Ďalej vás poprosíme, že v záujme ochrany zdravia svojho a vašich najbližších, sledujte oznámenia orgány a dodržujte ich odporúčania!

V Čabasabady, dňa 18. marca 2020
Slovenská samospráva Čabasabady

***********************************************************************

Kedves Csabaszabadi lakosok!
Kedves Látogatóink!

Tekintettel a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre, a Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház határozatlan időre bezár.
Köszönjük megértésüket, egyben kérjük, hogy a saját és szeretteik egészsége megóvása érdekében kövessék figyelemmel a hatóságok tájékoztatóit és tartsák be ajánlásaikat!


Csabaszabadi, 2020. március 18.
 Csabaszabadi Szlovák Önkormányzata

Výzva - Felhívás

2020.03.13.

Výzva

Slovenská samospráva v Čabasabady sa rozhodla tak, že aj tomto roku chce uznať prácu tým fyzickým a právnickým osobám, ktorí už viacerých rokov pracujú za ochránia slovenskej komunity v obce Čabasabady.

Návrh na cenu Za Slovákov Čabasabady možno podať podľa predpisov Slovenskej samosprávy Čabasabady, písomne, do 30-ého apríla 2020 na adresu:

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat
5609 Csabaszabadi, Mező utca 22.
Na obálku treba napísať: „Za Slovákov Čabasabady“

*************************************************************************************

Felhívás

Értesítjük, hogy a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat a Csabaszabadi szlovák közösségért végzett kiemelkedő munkát ebben az évben is szeretné elismerni a „Za Čabasabady Slovákov” díj adományozásával.

A díj adományozására a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat szabályzata szerint történik. Ennek megfelelően ebben az évben 2020. április 30-ig írásban lehet javaslatot tenni a díj adományozására az elfogadott szabályzat szerint.

Kérjük, hogy a javaslatokat írásban legkésőbb 2020. április 30-ig szíveskedjenek eljuttatni a következő címre:

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat
5609 Csabaszabadi, Mező utca 22.
A borítékra kérjük ráírni: „Za Slovákov Čabasabady”

Hirdetmény

2020.03.13.

Csabaszabadi Községi Önkormányzat felhívásai

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem