meghívó

Tájházak napja meghívó

2023.04.17.

Tájházak napja 2023. április 22-én Csabaszabadiban.

Rejtvény 5

2023.04.17.

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt év végén elindított rejtvény sorozat újabb fordulóhoz érkezett, melynek 4. részében egy ismert, Csabaszabadihoz kötődő korábbi major nevét kellett kitalálni a játékban résztvevőknek.
A rejtvény helyes megfejtése: Telpisz
Köszönjük a megfejtéseket, a beküldők között 2 db könyvet sorsoltunk ki.


Telpisz major Csabaszabadi belterületétől kb. 2 km-re található Békéscsaba irányában.
A major Telpisz család tulajdona volt, a II. világháborút követően a Béke Tsz, később a Magyar Csehszlovák Barátság Tsz, majd a Békéscsabai Szabadság Tsz üzemegységeként működött. A major legnagyobb fejlesztését a Magyar Csehszlovák Tsz idejében érte el, ekkor épültek a szarvasmarha istállók, illetve itt működött egy tejátvevő is.
Az 1990-es években itt alakult meg a Szabadi Szövetkezet, majd megszűnését követően magántulajdonba került a major.


*******************
Most újabb rejtvényt adunk közre, melynek megfejtését kizárólag a Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház postaládájába kell elhelyezni, vagy zárt borítékban, rejtvény felirattal a Szlovák Közösségi Ház 5609 Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címére elküldeni.
A megfejtéseket legkésőbb 2023. április 28-ig kérjük a fenti címre megküldeni.
A helyes megfejtők között 2 db könyvet sorsolunk ki.
A rejtvényt Kormos Sándor készítette.
 

A fák mesélnek

2023.03.26.

Fák mesélnek


Beliczey Miklós mondta gyermekeinek egykoron, hogy ha az ember a jövőt tervezi akkor fát kell ültetni, mert azt generációkon keresztül kell ápolni, egy épület felépítése pénz és ízlés kérdése. De vajon mit mesélnének községünk fái, vajon ismerjük a titkaikat, ebbe szeretnék bepillantást adni.


Település belterületén legöregebb fák a gömbjuharok, a gömb akácok, hársfák és platán fák. Ezek a fák jóval a település önállóvá válása elött kerültek elültetésre, egyfajta kertészeti és településképi szempont alapján az 1970-es évek elején. Így ezek a fák őrzik a legtöbb emléket. Közülük sok fa már nincs meg, legtöbbször „útban voltak” a belterületen telket vásárlók és új otthont építőknek. A legdurvább beavatkozás a gömbjuharokat érte, mivel azokat nyírni nem szabad, mert elvadulhatnak, elvszíthetik a szép lombkoronájukat. Több, mint 25 év vigyázást követően az ezredfordulón a település vezetése úgy döntött, hogy gömbakácok módjára a gömbjuharokat is megszabadítja lombkoronájuktól, és ez azóta is szokás. Igaz, a fák nagy része megmaradt, kisebb árnyék mellett kevesebb falevelet is kell összeszedni a háztulajdonosnak. Gömbjuharokból volt a legtöbb fa, ebből pusztult ki a legtöbb a Mező utca nagy részében. Ma is leginkább ez a fafajta kerül kiírtásra. Kiirtásról beszélek, mert ugye egy fa nem dobja magáról a kérgét, vagy szélcsendes időben sem szokott kidőlni.

  


De nemcsak ilyen időket kellett megélni, hanem szép számmal kerültek később is telepítésre fák. Így alakulhatott ki az önállóvá válás kezdetén a községháza udvarán lévő emlékpark vagy a Beliczey ház udvarára telepített szilfák, és a Gerendási utcára telepített szilfák (melyek azóta kivágásra kerültek) és a juharfák. Ezt követően jelentősebb faültetések csak az elmúlt tíz évben történtek, ekkor került a Beliczey kastélyhoz vezető kövesút mellé két új fasor, majd a Mező utcán lévő üres telek és a Gerendási úton lévő üres terület került fásításra.
A telektulajdonosok is ültettek fákat a ház előtti közterületre, amely nem miden esetben illeszkedik a környezetéhez. A Fő utcán kialakított fás park a település egyik legszebb része.

  

Kiemelkedő faültetési esemény volt 2012-évben amikor a Csabaszabadi Polgárőr Egyesület téli szakmai napja keretében a részvevő egyesületek egy – egy fa elültetésével alították ki a polgárőrség fáinak parkját.

 

 

Ugyancsak kiemelkedő faültetési esemény volt, amikor 2019. évben a Békéscsaba 60 ezer fa egyesület szervezésében kerültek új fák telepítésre a játszótéren, illetve pótlásra a község területén és a Szalay útmenti keresztnél.


A szlovákiai Hradište település adományozta a Szlovák Közöségi Ház felújítása alkalmából az annak udvarán 2020-ban elültetett hársfát.

 

   A fák meséit a Gerendási út elején álló két ágú fenyőfa történetével zárom. Ez a fenyő az 1990-es évek elején került kiültetésre a karácsonyi ünnepeket követően. Akkor egy ágú volt. 1998. decemberében e fa körül tartotta meg a helyi szlovák közösség a nemzetiségi napot, mivel erre a célra az akkori önkormányzat nem biztosított helyet. 1999. decemberében szintén nem kapott helyett a szlovák közösség rendezvényének megtartásához, azonban ennél a fenyőfánál sem tarthatta meg, mert máig ismeretlen kezek a fenyőfát megcsonkították. A megcsonkított fenyőfát utána senki nem merte a földből kiásni. Megmaradt. Idővel két ága nőtt ki és így alakult ki a mostani formája, őrizve egy rossz emléket és egy rossz időszakot.

Rejtvény 04

2023.03.14.

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt év végén elindított rejtvény sorozat újabb fordulóhoz érkezett, melynek második részében egy ismert, Csabaszabadihoz kötődő korábbi településrész nevét kellett kitalálni a játékban résztvevőknek.
A rejtvény helyes megfejtése: Nagygerendás
Köszönjük a megfejtéseket, a beküldők között 2 db könyvet sorsoltunk ki.
Nagygerendás, illetve nagygerendási puszta volt a mai Csabaszabadi közigazgatási területének egyrészének elnevezése 1970-es évek közepéig, ezt követően a mai közigazgatási terület a Gerendás-legelő elnevezést kapta. E területen működött a Nagygerendási tanyai Általános Iskola, melynek romjai most is megtalálhatók az Újkígyóst Gerendással összekötő közlekedési út mellett.
*******************
Most újabb rejtvényt adunk közre, melynek megfejtését kizárólag a Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház postaládájába kell elhelyezni, vagy zárt borítékban, rejtvény felirattal a Szlovák Közösségi Ház 5609 Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címére elküldeni.
A megfejtéseket legkésőbb 2023. április 2-ig kérjük a fenti címre megküldeni.
A helyes megfejtők között 2 db könyvet sorsolunk ki.
A rejtvényt Kormos Sándor készítette.
 

Nőnap

2023.03.05.

Nőnap Csabaszabadin

Csabaszabadi Község Önkormányzata és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat szervezésében került a Tavaszi Kulturális Nap megtartására. A program keretében elsőként „Élőzene – vers -örökzöld dallamok” címmel Soós Emőke, Schäfer Szilveszter, és Zsótér Csaba előadó művészek adtak műsort.
Ezt követően Tokár András Csabaszabadi Község alpolgármestere köszöntötte a közelgő nőnap alkalmából a hölgyeket, majd Burai Csabával, a Csabaszabadi Köszég Önkormányzata Bizottsági elnökével átadták az önkormányzat ajándékát. A rendezvény hurka – kolbász megvendégeléssel zárult, melyet a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat tagjai (Gajdács György és Kesjár Mátyás) készítettek.
 

  

Téli kulturális nap

2023.02.18.

Téli kulturális nap

Csabaszabadi község szeretne megemlékezni a település önállóvá válásának 30. évfordulójáról, ezért ezen esemény a község rendezvény tervének a fő eleme. E rendezvénysorozat részeként került megvalósítására a téli kulturális nap, melynek farsangi szokásai közül a fánk sütést és az álarc készítést hagyományait elevenítették fel.
 

 

    

Rejtvény 03

2023.02.11.

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt év végén elindított rejtvény sorozat újabb fordulóhoz érkezett, melynek második részében egy ismert, Csabaszabadihoz kötődő személy nevét kellett kitalálni a játékban résztvevőknek.
A rejtvény helyes megfejtése: Szalay Gyula
Köszönjük a megfejtéseket, a beküldők között 2 db könyvet sorsoltunk ki.
Szalay Gyula: Csabaszabadiban a Gerendás község határa melletti területen volt a földbirtoka. A földbirtokon egy major épület volt, a majorhoz az Aradi útról vezetett a bekötő út, mely csatlakozásnál Szalay Gyula és neje útmenti keresztet állított fel. A kereszt felújítása Magyarország Kormánya támogatásával 2021. évben valósult meg, és a kereszt mellett kiépítésre került a tanyavilág emlékét őrző pihenőhely, és emléktábla. A Szalay major egykor mezőgazdasági célt szolgált, a II. világháborút követően egyrészt tsz üzemegysége volt, és a Szalay-majori Általános Iskola működött itt. Mára az egész majorságot elbontották a környező tanyákkal együtt, csak az útmenti kereszt őrzi a múltat.

*******************
Most újabb rejtvényt adunk közre, melynek megfejtését kizárólag a Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház postaládájába kell elhelyezni, vagy zárt borítékban, rejtvény felirattal a Szlovák Közösségi Ház 5609 Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címére elküldeni.
A megfejtéseket legkésőbb 2023. március 7-ig kérjük a fenti címre megküldeni.
A helyes megfejtők között 2 db könyvet sorsolunk ki.

A rejtvényt Kormos Sándor készítette.

Rejtvény 02

2023.01.14.

Tisztelt Olvasó!


Az elmúlt év végén elindítottunk egy rejtvény sorozatot, melynek első részében egy ismert, Csabaszabadihoz kötődő személy nevét kellett kitalálni a játékban résztvevőknek.
A rejtvény helyes megfejtése: Beliczey Miklós
Köszönjük a megfejtéseket, a beküldők között 2 db könyvet sorsoltunk ki.
*******************
Most újabb rejtvényt adunk közre, melynek megfejtését kizárólag a Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház postaládájába kell elhelyezni, vagy zárt borítékban, rejtvény felirattal a Szlovák Közösségi Ház 5609 Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címére elküldeni.

A megfejtéseket legkésőbb 2023. február 7-ig kérjük a fenti címre megküldeni.

A helyes megfejtők között 2 db könyvet sorsolunk ki.


A rejtvényt Kormos Sándor készítette.

Rejtvény 01

2022.12.22.

Tisztelt Olvasó!

Szeretnénk elindítani egy rejtvény sorozatot, melynek első részében egy ismert, Csabaszabadihoz kötődő személy nevét kell kitalálni a játékban résztvevőknek.

A mostani rejtvény megfejtését kizárólag a Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház postaládájába kell elhelyezni, vagy zárt borítékban, rejtvény felirattal a Szlovák Közösségi Ház 5609 Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címére elküldeni.


A megfejtéseket legkésőbb 2023. január 10-ig kérjük a fenti címre megküldeni.


A helyes megfejtők között 2 db könyvet sorsolunk ki.

A rejtvényt Kormos Sándor készitette.
 

Székhely változása

2022.12.14.

Értesítés


Értesítjük, a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület székhelye megváltozott.
 

Új székhely:
5609 Csabaszabadi,
Mező utca 22.

1 2 3 4 5 6 7

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem