meghívó

Deň deti - Gyereknap

2023.06.11.

Gyereknap

Idén is megrendezésre került Csabaszabadiban a Gyereknap, melyet ebben az évben a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat szervezett meg. Köszönet a támogatóknak, hogy a gyerekek egy élményekkel teli nap után térhettek haza.
A mostani gyereknapon is sok játék várta a gyerekeket Csabaszabadiból és környékéről. Továbbá a szervezők meghívására részt vettek a Békéscsabai Szlovák Iskola tanulói is, akik rendszeres részvevői e gyerekprogramnak.
A rendezvényen a szlovákiai ifjú tűzoltó versenyen való eredményes szereplésért emléklapot vehettek át a versenyen résztvevők Gajdács János, Hegedűs Zsolt. A verseny harmadik résztvevője Kabai Zalán egy későbbi időpontban fogja átvenni az emléklapot.


****************************************************

Deň detí


Aj tento rok sa v Čabasabady konal Deň detí, ktorý tento rok organizovala Slovenská samospráva Čabasabady. Ďakujeme sponzorom, že umožnili deťom vrátiť sa po dni plnom zážitkov domov.
Aj v aktuálny Deň detí čakalo na deti z Čabasabady a okolia veľa hier.
Na programe sa zúčastnili aj žiaci Slovenskej školy v Békešskej Čabe, ktorí už tradične sa pozvané na tento program.
Na podujatí si János Gajdács a Zsolt Hegedűs prevzali pamätný list za úspešnú účasť v súťaži mladých hasičov na Slovenska. Tretí účastník súťaže Kabai Zalán dostane pamätný list v neskoršom termíne.
 

Diáktalálkozó 2023.

2023.05.17.

Diáktalálkozó

Május 13-án újra találkoztak az egykori tanyai iskolákba járó diákok Csabaszabadiban, hogy emlékezzenek a kisiskolákra, a tanítókra, a szép iskolás évekre és a tanyavilágra, melyhez sok szép emlék köti őket.
A mostani találkozó a falutól mintegy két kilométerre lévő Aradi úton, a Szalay Gyula és neje által felállított keresztnél és az azóta kialakított pihenőhelynél kezdődött, ahol a megemlékezők virágot helyeztek el. A megemlékezésen az egykori diákok mellett részt vett a Szalay-majori Általános Iskola tanítója Győri Lászlóné, és Román József leánya Sajbenné Román Gabriella. A Szalay – majori Általános Iskola Szalay Gyula birtokán lévő fő épületből alakult a II. világháborút követően, és ezen az alkalmon részt vettek Szalay Gyula unokái András és Eszter, valamint Szalay Lajos fia Tamás. Az eseményen Kesjár Mátyás, Szalay András és Győri Lászlóné emlékezett meg a régi szép időkről. A megemlékezést a jelenlévők közös imádsággal zárták.
A diáktalálkozó az egykori Csabaszabadi Általános Iskolánál folytatódott, ahol a 2009. évben emelt Tanyai tanítók emlékfalánál és az 1997. évben emelt kisiskolák kopjafájánál helyezték el a megemlékezés virágait a diáktalálkozó résztvevői.
Ezt követően a diáktalálkozó a Szlovák Közösségi Ház udvarán folytatódott, ahol bemutatásra került a Szalay-Majori tanyai Általános Iskoláról készült magyar – szlovák nyelvű kiadvány, mely a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat gondozásában jelent meg. A kiadvány ismertetésénél elhangzott, hogy a szlovák önkormányzat fontosnak tartja a Csabaszabadi településen egykor működő kisiskolák emlékének megőrzését, hiszen ezen iskolák közül csak az egykori Csabaszabadi Általános Iskola maradt fenn a többi Legelő-gerendási, Szalay-majori egyáltalán nem található meg, sőt az iskolákat övező tanyavilág is elpusztult. Az egykori Nagygerendási Általános Iskola romjai még megtalálhatók, azonban a környező tanyavilágban alig él valaki, a tanyák nagy részét itt is lebontották.
Az egykori tanyai iskolák múltját bemutató kiadványok a Legelő-gerendási és a most bemutatott Szalay-majori iskolák esetében megtörtént, a Nagygerendási Iskoláról készülő kiadványt 2024-ben, a Csabaszabadi Iskoláról készülő kiadványt 2025-ben tervezi megjelentetni a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat.
A találkozót gazdagabbá tette, hogy a rendezvényre Kőszegi Zoltánné szervezésében ellátogattak Szalay Gyula és Szalay Lajos unokái, dédunokája, akikkel közös élmények keresése mellett egy közös szándék is megfogalmazódott, hogy a közeljövőben a Szalay családról egy könyv jelenjen meg. Ezzel kapcsolatos munka elkezdődött.
A diáktalálkozón került sor a Beliczey téren májusfa állítására is. A májusfán egy időkapszula került elhelyezésre, mely a mostani diáktalálkozó résztvevői üzennek a június 10-i gyereknap részvevőinek. A májusfa a gyereknapi program keretében kerül lebontásra.
A diáktalálkozó kötetlen beszélgetéssel és ebéddel zárult. 

   
 

Mladý hasiči - ifjú tűzoltók

2023.05.06.

Április utolsó hétvégéjén az ifjú tűzoltócsoporttal együttes edzést tartottunk a szlovákiai ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves városból érkezett gyerekekkel. A szlovákiai vendégeink megmutatták az ifjú tűzoltóversenyek versenyszámait, közösen gyakoroltunk.
Reméljük a közös edzés is hozzájárul a versenyeken való jobb szerepléshez.
A közös program a Csabaszabadi Szlovák Közösségi ház udvarán az ifjú tűzoltók fájának elültetésével ért véget.
Köszönjük a szlovákiai ifjú tűzoltók és Jozef Strela úrnak a felkészítésünkben való segítséget.

*****************************************

Na poslednom aprílovom víkende sme s deťmi zo Slovensko zo ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves, absolvovali spoločný tréning s našou mladou hasičskou skupinou.
Naši slovenskí hostia nám ukázali čísla súťaží mladých hasičov a spoločne sme si zacvičili. Dúfame, že aj tento spoločný tréning prispeje k lepším výkonom v súťažiach.
Spoločný program sme ukončili na dvore Slovenskom Spoločenskom Dom v Čabasabady kde sme sadili strom na pamiatku tejto akcií.
Za pomoc pri našej príprave ďakujeme mladým hasičom zo Slovenska a pánovi Jozefovi Strelovi.
 

 További fotók - Ďalšie fotky:www.zrnko-magocska.hu/index.php

SzJA 1 % - 2023

2023.04.22.

Tájházak napja meghívó

2023.04.17.

Tájházak napja 2023. április 22-én Csabaszabadiban.

Rejtvény 5

2023.04.17.

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt év végén elindított rejtvény sorozat újabb fordulóhoz érkezett, melynek 4. részében egy ismert, Csabaszabadihoz kötődő korábbi major nevét kellett kitalálni a játékban résztvevőknek.
A rejtvény helyes megfejtése: Telpisz
Köszönjük a megfejtéseket, a beküldők között 2 db könyvet sorsoltunk ki.


Telpisz major Csabaszabadi belterületétől kb. 2 km-re található Békéscsaba irányában.
A major Telpisz család tulajdona volt, a II. világháborút követően a Béke Tsz, később a Magyar Csehszlovák Barátság Tsz, majd a Békéscsabai Szabadság Tsz üzemegységeként működött. A major legnagyobb fejlesztését a Magyar Csehszlovák Tsz idejében érte el, ekkor épültek a szarvasmarha istállók, illetve itt működött egy tejátvevő is.
Az 1990-es években itt alakult meg a Szabadi Szövetkezet, majd megszűnését követően magántulajdonba került a major.


*******************
Most újabb rejtvényt adunk közre, melynek megfejtését kizárólag a Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház postaládájába kell elhelyezni, vagy zárt borítékban, rejtvény felirattal a Szlovák Közösségi Ház 5609 Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címére elküldeni.
A megfejtéseket legkésőbb 2023. április 28-ig kérjük a fenti címre megküldeni.
A helyes megfejtők között 2 db könyvet sorsolunk ki.
A rejtvényt Kormos Sándor készítette.
 

A fák mesélnek

2023.03.26.

Fák mesélnek


Beliczey Miklós mondta gyermekeinek egykoron, hogy ha az ember a jövőt tervezi akkor fát kell ültetni, mert azt generációkon keresztül kell ápolni, egy épület felépítése pénz és ízlés kérdése. De vajon mit mesélnének községünk fái, vajon ismerjük a titkaikat, ebbe szeretnék bepillantást adni.


Település belterületén legöregebb fák a gömbjuharok, a gömb akácok, hársfák és platán fák. Ezek a fák jóval a település önállóvá válása elött kerültek elültetésre, egyfajta kertészeti és településképi szempont alapján az 1970-es évek elején. Így ezek a fák őrzik a legtöbb emléket. Közülük sok fa már nincs meg, legtöbbször „útban voltak” a belterületen telket vásárlók és új otthont építőknek. A legdurvább beavatkozás a gömbjuharokat érte, mivel azokat nyírni nem szabad, mert elvadulhatnak, elvszíthetik a szép lombkoronájukat. Több, mint 25 év vigyázást követően az ezredfordulón a település vezetése úgy döntött, hogy gömbakácok módjára a gömbjuharokat is megszabadítja lombkoronájuktól, és ez azóta is szokás. Igaz, a fák nagy része megmaradt, kisebb árnyék mellett kevesebb falevelet is kell összeszedni a háztulajdonosnak. Gömbjuharokból volt a legtöbb fa, ebből pusztult ki a legtöbb a Mező utca nagy részében. Ma is leginkább ez a fafajta kerül kiírtásra. Kiirtásról beszélek, mert ugye egy fa nem dobja magáról a kérgét, vagy szélcsendes időben sem szokott kidőlni.

  


De nemcsak ilyen időket kellett megélni, hanem szép számmal kerültek később is telepítésre fák. Így alakulhatott ki az önállóvá válás kezdetén a községháza udvarán lévő emlékpark vagy a Beliczey ház udvarára telepített szilfák, és a Gerendási utcára telepített szilfák (melyek azóta kivágásra kerültek) és a juharfák. Ezt követően jelentősebb faültetések csak az elmúlt tíz évben történtek, ekkor került a Beliczey kastélyhoz vezető kövesút mellé két új fasor, majd a Mező utcán lévő üres telek és a Gerendási úton lévő üres terület került fásításra.
A telektulajdonosok is ültettek fákat a ház előtti közterületre, amely nem miden esetben illeszkedik a környezetéhez. A Fő utcán kialakított fás park a település egyik legszebb része.

  

Kiemelkedő faültetési esemény volt 2012-évben amikor a Csabaszabadi Polgárőr Egyesület téli szakmai napja keretében a részvevő egyesületek egy – egy fa elültetésével alították ki a polgárőrség fáinak parkját.

 

 

Ugyancsak kiemelkedő faültetési esemény volt, amikor 2019. évben a Békéscsaba 60 ezer fa egyesület szervezésében kerültek új fák telepítésre a játszótéren, illetve pótlásra a község területén és a Szalay útmenti keresztnél.


A szlovákiai Hradište település adományozta a Szlovák Közöségi Ház felújítása alkalmából az annak udvarán 2020-ban elültetett hársfát.

 

   A fák meséit a Gerendási út elején álló két ágú fenyőfa történetével zárom. Ez a fenyő az 1990-es évek elején került kiültetésre a karácsonyi ünnepeket követően. Akkor egy ágú volt. 1998. decemberében e fa körül tartotta meg a helyi szlovák közösség a nemzetiségi napot, mivel erre a célra az akkori önkormányzat nem biztosított helyet. 1999. decemberében szintén nem kapott helyett a szlovák közösség rendezvényének megtartásához, azonban ennél a fenyőfánál sem tarthatta meg, mert máig ismeretlen kezek a fenyőfát megcsonkították. A megcsonkított fenyőfát utána senki nem merte a földből kiásni. Megmaradt. Idővel két ága nőtt ki és így alakult ki a mostani formája, őrizve egy rossz emléket és egy rossz időszakot.

Rejtvény 04

2023.03.14.

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt év végén elindított rejtvény sorozat újabb fordulóhoz érkezett, melynek második részében egy ismert, Csabaszabadihoz kötődő korábbi településrész nevét kellett kitalálni a játékban résztvevőknek.
A rejtvény helyes megfejtése: Nagygerendás
Köszönjük a megfejtéseket, a beküldők között 2 db könyvet sorsoltunk ki.
Nagygerendás, illetve nagygerendási puszta volt a mai Csabaszabadi közigazgatási területének egyrészének elnevezése 1970-es évek közepéig, ezt követően a mai közigazgatási terület a Gerendás-legelő elnevezést kapta. E területen működött a Nagygerendási tanyai Általános Iskola, melynek romjai most is megtalálhatók az Újkígyóst Gerendással összekötő közlekedési út mellett.
*******************
Most újabb rejtvényt adunk közre, melynek megfejtését kizárólag a Csabaszabadi Szlovák Közösségi Ház postaládájába kell elhelyezni, vagy zárt borítékban, rejtvény felirattal a Szlovák Közösségi Ház 5609 Csabaszabadi, Mező utca 22. szám címére elküldeni.
A megfejtéseket legkésőbb 2023. április 2-ig kérjük a fenti címre megküldeni.
A helyes megfejtők között 2 db könyvet sorsolunk ki.
A rejtvényt Kormos Sándor készítette.
 

Nőnap

2023.03.05.

Nőnap Csabaszabadin

Csabaszabadi Község Önkormányzata és a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat szervezésében került a Tavaszi Kulturális Nap megtartására. A program keretében elsőként „Élőzene – vers -örökzöld dallamok” címmel Soós Emőke, Schäfer Szilveszter, és Zsótér Csaba előadó művészek adtak műsort.
Ezt követően Tokár András Csabaszabadi Község alpolgármestere köszöntötte a közelgő nőnap alkalmából a hölgyeket, majd Burai Csabával, a Csabaszabadi Köszég Önkormányzata Bizottsági elnökével átadták az önkormányzat ajándékát. A rendezvény hurka – kolbász megvendégeléssel zárult, melyet a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat tagjai (Gajdács György és Kesjár Mátyás) készítettek.
 

  

Téli kulturális nap

2023.02.18.

Téli kulturális nap

Csabaszabadi község szeretne megemlékezni a település önállóvá válásának 30. évfordulójáról, ezért ezen esemény a község rendezvény tervének a fő eleme. E rendezvénysorozat részeként került megvalósítására a téli kulturális nap, melynek farsangi szokásai közül a fánk sütést és az álarc készítést hagyományait elevenítették fel.
 

 

    

1 2 3 4 5 6 7

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem